OOP – Ouderen Ontmoetings Plaats

Een dak boven het hoofd voor onze “Hangouderen“!

 

 

Samen met onze “Hangouderen” houden wij u via deze pagina op de hoogte over het reilen en zeilen van de overkapping.

 

 

 

 

 

   

19-01-2019 Kern met Pit in Veghel

Vandaag hebben wij ons plan een dak boven het hoofd voor onze “Hangouderen” gepresenteerd bij Kern met Pit! Om volgend jaar het predicaat Kern met Pit en een bijdrage van € 1.000,00 te ontvangen hebben wij een jaar de tijd om dit project te realiseren. Via deze pagina houden wij u op de hoogte over het verloop hiervan.

 

 

 

Week 4 – Overleg

Wij hebben bij SG Overlaat in Waalwijk een verzoek ingediend of dat zij de overkapping voor de OOP als examenstuk zouden kunnen produceren/monteren. Helaas hebben wij vorige week een email ontvangen dat dit project voor de leerlingen te complex is. Deze week hebben wij tijdens een overleg besproken dat wij een bedrijf in de hand moeten nemen. Wij hebben direct contact opgenomen met een metaalbewerkingsbedrijf in de gemeente Heusden en een afspraak gemaakt voor volgende week! Hopelijk kunnen zij ons verder helpen.

 

 

   

 

28-01-2019 Vandaag een interview met Dik de Joode van  het Brabants Dagblad, Morgen wordt er bij de hangplek een foto gemaakt welke het artikel zal ondersteunen!

 

 

 

 

 

 

 

28-01-2019 Vanmiddag stond een afspraak gepland bij een metaalbewerkingsbedrijf in de gemeente Heusden. De wensen zijn besproken hierbij kwam naar voren dat er eerst een berekening door een adviesbureau gemaakt dient te worden voordat er gesproken kan worden welke materialen / constructie / montage kunnen worden toegepast welke nodig zijn om een offerte tot stand te laten komen, heel belangrijk natuurlijk! Laten wij nu op de Vliedberg zo’n bureau hebben zitten. Wij het boeltje bij elkaar geraapt, de auto in en terug naar onze wijk. Wij hadden geen afspraak gemaakt maar mochten op het kantoor wel even ons verhaal komen doen. Wij hebben besproken wat de bedoeling is, het wordt opgenomen met de eindverantwoordelijke, deze was vandaag niet aanwezig en krijgen komende woensdag uitsluitsel over het hoe en wat!

 

 

 

 

 

31-1-2019 Vandaag op de Vliedberg een leuk gesprek gehad met Adviesburo van Opzeeland. Dit bedrijf gaat voor ons een voorlopige berekening maken van de constructie van de overkapping zodat wij een offerte kunnen opvragen bij het metaal-constructiebedrijf om te kijken of dat dit project binnen het budget past. – Wordt vervolgd –

 

 

 

6-2-2019 Ook het Brabants Dagblad schenkt aandacht aan de overkapping voor de                          “Hangouderen”!

 

 

 

 

 

13-3-2019 Wij zijn aan het onderzoeken of dat het mogelijk is om andere soorten materialen toe te passen.

 

 

 

25-03-2019 Buurt Bestuurt op de Vliedberg is op zoek naar een timmerman / klusbedrijf voor het maken van een houtenoverkapping voor onze “HANGOUDEREN”. Het maken van een bouwtekening voor de aanvraag bij de gemeente is een must! Personen, wonende op de Vliedberg genieten de voorkeur. U kunt reageren via een PB op Facebook of via het contactformulier op de website.

 

 

 

14-05-2019 Vandaag hebben wij advies ingewonnen bij de gemeente Heusden over de bouw van de overkapping, later meer!

 

 

 

 

 

6 juni 2019 Wij wachten af hoe de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit over de uitvoering denkt?

 

 

 

 

13 juni 2019 Vandaag het goede nieuws vanuit het gemeentehuis dat Commissie Ruimtelijke Kwaliteit geen problemen voorzien voor de bouw van de overkapping!. De aanvraag voor de (bouw/maatvoering/etc.) tekeningen is zojuist de deur uitgegaan. Nu is het wachten op de tekeningen waarna wij de vergunning kunnen aanvragen! Wij houden u op de hoogte.

 

 

 

9 juli 2019 In de vakantieperiode ligt alles stil, ook ons project. Wel kunnen wij jullie melden dat volgende maand nadat de juiste maatvoering bekend is de bouwtekeningen en de constructieberekeningen kunnen worden gemaakt zodat er een vergunning kan worden aangevraagd bij de gemeente Heusden.

 

 

 

 

 

 

 

26 augustus 2019 De vakantie periode is weer voorbij maar wij hebben niet stil gezeten. Er is 2 weken geleden bepaald bij het inmeten hoe groot de overkapping voor onze hangouderen gaat worden. Inmiddels is een herziende offerte binnen gekomen welke vandaag is omgezet in een opdracht. De tekeningen voor de bouwaanvraag worden door Kruispunt uit Udenhout gemaakt, daarna gaat Adviesburo Opzeeland gevestigd op de Vliedberg een constructieberekening maken. Wanneer dit allemaal gereed is kunnen wij met de papieren onder de arm naar het Gemeentehuis in Vlijmen voor de bouwaanvraag. Inmiddels zijn de bewoners rond de overkapping geïnformeerd over de bouwplannen cq bouwaanvraag. Wij hebben de vraag gesteld of dat er bezwaren zijn en zo ja, dit aan Buurt Bestuurt op de Vliedberg kenbaar te maken. Er zijn geen bezwaren voor de gestelde datum in de brief binnen gekomen zodat wij ervan uitgaan dat er geen bezwaren zijn.  Of dat wij de deadline voor onze deelname aan Kern met Pit 2019 halen dat wordt een vraag?

 

 

3 oktober 2019 – Inmiddels zijn de tekeningen door Het Kruispunt uit Udenhout uitgewerkt waarna Adviesburo Opzeeland op de Vliedberg de constructie heeft berekend. Controle vindt nu plaats door de gemeente Heusden, wij zullen moeten wachten op antwoord hoe de procedure gaat plaatsvinden.

 

 

 

13 november 2019 – Vandaag is de termijn in-behandeling nemen van de aanvraag overkapping bij de gemeente Heusden voor onze hangouderen ingegaan. Dit termijn kan maximaal 8 weken in beslag nemen. In deze termijn is het mogelijk dat er een zienswijze wordt ingediend. Deze zienswijze zal dan in het besluit worden meegenomen. – Wordt vervolgd! –

 

 

18 november 2019 Met dit project doen wij mee met https://www.kernmetpit.nl/ 2019.  Door allerlei onvoorziene omstandigheden is het ons niet gelukt de deadline van 31 december 2019 te halen. Wanneer het project binnen 1 jaar gerealiseerd wordt dan ontvang je € 1.000,00 en het Kern met Pit-predicaat. Omdat wij deze prijs niet aan onze neus voorbij wilden laten gaan hebben wij contact opgenomen met onze coach Marije en bij haar een verzoek tot uitstel ingediend. Vandaag is het goede nieuws binnen gekomen, t.w.: ER IS UITSTEL VERLEEND TOT 1 APRIL 2020. Met alle tijdsberekeningen moet deze termijn haalbaar zijn, alleen hebben wij geen invloed op de weersomstandigheden.

 

 

 

 

 

Plaatsing in de Nu & Morgen week 48-2019

 

 

 

 

 

5 december 2019 na het indienen bij de gemeente Heusden van de zienswijze een leuk artikel over de Hangouderen in het Brabants Dagblad.

 

 

24 december 2019 Nadat wij melding gemaakt hadden over de zienswijze van de overkapping voor onze hangouderen is er de laatste weken veel over dit onderwerp te doen geweest.

Zoals aangegeven in het verslag op de website over het verloop van de overkapping kan men lezen bij 28 augustus 2019: Wij hebben de vraag gesteld of dat er bezwaren zijn en zo ja, dit aan Buurt Bestuurt op de Vliedberg kenbaar te maken. Er zijn geen bezwaren voor de gestelde datum in de brief binnen gekomen zodat wij ervan uitgaan dat er geen bezwaren zijn. Nu is er echter gereageerd op de zienswijze, bezwaar tegen plaatsing van de overkapping zoals ingediend, hout met een dak van bitumen shingles. Deze overkapping zou hangjongeren aantrekken, neemt zicht van de winkel weg, plein moet transparant blijven, bezwaar zou aangetekend zijn via de email en de ondernemers rondom het plein hebben niet van deze overkapping af geweten.

Op dit moment zijn wij nog in gesprek en bezig met een onderzoek om te kijken of dat wij onze hangouderen toch het beloofde dak boven het hoofd kunnen geven. De uitsteldatum van 1 april 2020 die wij gekregen hebben van Kern met Pit is niet realiseerbaar. Deze negatieve uitkomst heeft een zwaar financieel gevolg. Wij blijven u op de hoogte houden over het reilen en zeilen van dit project.

 

 

2 februari 2020 Op dit moment zijn wij in gesprek over de alternatieven van de overkapping van de hangouderen. Het ziet er goed uit, wij wachten nu op groen licht van de betrokkene die gereageerd hebben op de zienswijze.

 

 

 

 

 

20 februari 2020 Deze week in de nu & morgen het verdagen van de zienswijze voor de overkapping van onze hangouderen.

 

 

 

 

 

25 maart 2020 Door de reactie op de zienswijze hebben wij de uitvoering van de overkapping moeten wijzigen, zoals je op de foto ziet is de uitvoering veranderd in glas. Inmiddels hebben wij de omgevingsvergunning per email ontvangen, deze dient alleen nog te worden gepubliceerd. Uiteraard dienen wij nog met een bezwaarperiode van 6 weken rekening te houden.

 

 

 

 

9 september 2020 Goed nieuws over de overkapping voor onze hangouderen op de Vliedberg. De voorbereiding van deze overkapping heeft deze maand precies 2 jaar geduurd. Na veel overleg is vandaag het afsprakendocument tussen Buurt Bestuurt op de Vliedberg met de gemeente Heusden ondertekend. Nu wachten op het graven van proefsleuven waarna de overkapping besteld kan gaan worden. Het einde is in zicht

 

 

 

 

 

 

6 oktober 2020 Hoera, de overkapping is besteld en wordt begin 2021 als het weer het toelaat gemonteerd.

23 december 2020 De grondwerkzaamheden starten op 4 en 5 januari a.s..

 

 

 

 

 

14 januari 2021 Vandaag is de overkapping gemonteerd. De bankjes ontbreken nog maar die zijn onderweg. Binnenkort wordt het 100-jarige bankje en de prullenbak terug geplaatst. Verder zijn we in gesprek met de NMVH in het kader van het project Dorpsnatuur om te kijken welke bloeiende planten/struiken wij bij de overkapping kunnen plaatsen. Dit gaat in overleg met de gemeente Heusden.

 

 

 

 

 

 

 Maart 2021 Uitreiking van een herdenkingsmunt aan onze hangouderen

 

 

 

 

 

 

 

Mei 2021 In overleg met gemeente Heusden en NMVH is besloten dat de groenvoorziening medio september 2021 wordt aangelegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 oktober 2021 Vandaag de laatste hand gelegd aan dit mooie project. Wij zijn trots op het eindresultaat. Bedankt aan iedereen die vandaag heeft meegeholpen met de aanplanting. Wij hebben een steentje bijgedragen aan meer biodiversiteit in onze wijk!.