BIODIVERSITEIT OP DE VLIEDBERG 

 

 

 

De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) gaat samen met Buurt Bestuurt op de Vliedberg en inwoners van de wijk proberen de biodiversiteit op de Vliedberg te verbeteren. Dan wil je natuurlijk ook graag zien hoeveel effect een maatregel heeft. En daarvoor moeten we gegevens verzamelen. Dit gaan we doen middels bijeenkomsten, wandelingen, inventarisaties, etc. De eerste aftrap vindt plaats op 7 juli 2021. Deze avond gaan wij met inwoners de wijk in om goede ideeën op te doen voor het openbaar groen op de Vliedberg. Daarnaast kan je natuurlijk zelf gaan kijken wat er zoal voorkomt. Om te beginnen door de biodiversiteit in je eigen tuin te inventariseren. Niet veel mensen weten wat je precies kunt doen voor meer biodiversiteit in je tuin, daarom is er nu de Biodiversiteitswijzer. Daarnaast richten we ons ook op een aantal doelsoorten, t.w.: huismus, gierzwaluw, merel, egel, eekhoorn, vleermuizen, boomblauwtje, citroenvlinder. Allemaal soorten die het moeilijk hebben.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ op de Vliedberg richten Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) en Buurt Bestuurt op de Vliedberg zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden en Buurt Bestuurt op de Vliedberg.

Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@buurtbestuurtopdevliedberg.nl of info@natuurenmilieuheusden.nl 

 

 

21 januari 2021 Op dit moment zijn wij in overleg met NMVH over de groenvoorziening bij de OOP. Update: Groenvoorziening wordt medio september 2021 aangelegd.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ op de Vliedberg richten Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) en Buurt Bestuurt op de Vliedberg zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden en Buurt Bestuurt op de Vliedberg. Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via buurtbestuurtopdevliedberg@gmail.com of info@natuurenmilieuheusden.nl.

 

22 april 2021 Samen met de NMVH en Peter van der Velden hebben wij vandaag de eerste rondgang over de Vliedberg gemaakt, dit om te kijken waar het groen in onze wijk aangepast kan worden om de biodiversiteit te verhogen. Wij hebben al het e.e.a. genoteerd, denk hierbij aan de Cultuurhistorische waarde van de bomen langs de Hoogstraat, hier liep vroeger het oude karrespoor. Ook hebben wij gekeken naar de begroeiing langs de rand van de Vliedbergweg en aanpassen beplanting op de Speelberg. Zo hebben wij al diverse punten genoteerd die de aandacht verdienen, volgende week maken wij onze tweede ronde. Zodra Corona versoepelingen plaats vinden willen wij de inwoners van de wijk uitnodigen om met ons alle aandachtspunten langs te lopen zodat ook zij hun mening over het groen kunnen geven.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ op de Vliedberg richten Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) en Buurt Bestuurt op de Vliedberg zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden en Buurt Bestuurt op de Vliedberg. Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via buurtbestuurtopdevliedberg@gmail.com of info@natuurenmilieuheusden.nl.

 

20 juni 2021 Samen met Harry Nijenstein  en Peter van der Velden van de NMVH hebben wij de laatste maanden niet stil gezeten. De 2e rondgang is inmiddels gemaakt en hebben wij onze bevindingen in kaart gebracht. Nu de regels van Corona zijn versoepeld kunnen wij met de inwoners van de wijk een rondgang  maken om goede ideeën op te doen voor het openbaar groen op de Vliedberg. Deze avond staat gepland op 7 juli 2021, wij starten om 19.30 uur bij de Speelberg, graag opgave via onderstaande e-mailadressen. De geplande thema-avonden zijn bijna rond, neem een kijkje op de pagina thema-avonden dan lezen jullie welke onderwerpen gepland staan. Zijn er vragen ? laat ons dit weten.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ op de Vliedberg richten Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) en Buurt Bestuurt op de Vliedberg zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden en Buurt Bestuurt op de Vliedberg. Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via buurtbestuurtopdevliedberg@gmail.com of info@natuurenmilieuheusden.nl.

 

juli/augustus 2021 Samen met Harry Nijenstein  Fons van Dijk en Peter van der Velden van de NMVH hebben wij twee maal een rondgang over de Vliedberg gemaakt op zoek naar de vleermuis. Voor de 1e keer zijn de Laatvlieger en de Dwergvleermuis in de lucht waargenomen op de Speelberg, Heisteeg, Zuiderpark aansluitend de hoek van de Beneluxlaan. Voor de 2 keer hebben wij de vleermuizen waargenomen in de Pieter Bruegelstraat, op het sportpark richting Total Fit en richting de Heidijk. Verder in de Heisteeg en op vele plaatsen in het Zuiderpark ook weer richting de Heidijk. Vanuit het Zuiderpark naar de Antoni Starringlaan, Beneluxlaan en boven Bs de Vlechter. Verderop in de Vondelstraat en als laatste in de Jan Steenstraat. Wij kunnen spreken over een succesvolle zoektocht.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ op de Vliedberg richten Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) en Buurt Bestuurt op de Vliedberg zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden en Buurt Bestuurt op de Vliedberg. Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via buurtbestuurtopdevliedberg@gmail.com of info@natuurenmilieuheusden.nl.

 

15 oktober 2021– Klaar voor jacht op jeukrups!

Lees het artikel over de nestkastje op de Heidijk in het Brabants Dagblad hier.

 
In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ op de Vliedberg richten Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) en Buurt Bestuurt op de Vliedberg zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden en Buurt Bestuurt op de Vliedberg. Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via buurtbestuurtopdevliedberg@gmail.com of info@natuurenmilieuheusden.nl.