Biodiversiteit op de Vliedberg hoe weten we waar wat zit?

 

 

De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) gaat samen met Buurt Bestuurt op de Vliedberg en inwoners van de wijk proberen de biodiversiteit op de Vliedberg te verbeteren. Dan wil je natuurlijk ook graag zien hoeveel effect een maatregel heeft. En daarvoor moeten we gegevens verzamelen. Dat wilden we doen middels bijeenkomsten, wandelingen, inventarisaties, etc. Helaas kunnen we dat door de Corona-crisis niet in georganiseerd verband doen. Maar je kunt natuurlijk zelf gaan kijken wat er zoal voorkomt. Om te beginnen door de biodiversiteit in je eigen tuin te inventariseren. Daarbij richten we ons op een aantal doelsoorten: huismus, gierzwaluw, merel, egel, eekhoorn, vleermuizen, boomblauwtje, citroenvlinder. Allemaal soorten die het moeilijk hebben.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ op de Vliedberg richten Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) en Buurt Bestuurt op de Vliedberg zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden en Buurt Bestuurt op de Vliedberg.

Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via buurtbestuurtopdevliedberg@gmail.com of info@natuurenmilieuheusden.nl.

 

 

21 januari 2021 Op dit moment zijn wij in overleg met NMVH over de groenvoorziening bij de OOP.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ op de Vliedberg richten Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) en Buurt Bestuurt op de Vliedberg zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden en Buurt Bestuurt op de Vliedberg. Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via buurtbestuurtopdevliedberg@gmail.com of info@natuurenmilieuheusden.nl.

 

22 april 2021 Samen met de NMVH en Peter van der Velden hebben wij vandaag de eerste rondgang over de Vliedberg gemaakt, dit om te kijken waar het groen in onze wijk aangepast kan worden om de biodiversiteit te verhogen. Wij hebben al het e.e.a. genoteerd, denk hierbij aan de Cultuurhistorische waarde van de bomen langs de Hoogstraat, hier liep vroeger het oude karrespoor. Ook hebben wij gekeken naar de begroeiing langs de rand van de Vliedbergweg en aanpassen beplanting op de Speelberg. Zo hebben wij al diverse punten genoteerd die de aandacht verdienen, volgende week maken wij onze tweede ronde. Zodra Corona versoepelingen plaats vinden willen wij de inwoners van de wijk uitnodigen om met ons alle aandachtspunten langs te lopen zodat ook zij hun mening over het groen kunnen geven.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ op de Vliedberg richten Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) en Buurt Bestuurt op de Vliedberg zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden en Buurt Bestuurt op de Vliedberg. Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via buurtbestuurtopdevliedberg@gmail.com of info@natuurenmilieuheusden.nl.