Smiley

Buurt Bestuurt op de Vliedberg heeft een eigen Smiley aangekocht, om te meten, in welke straten in de wijk te hard gereden wordt. Vaak wordt in de beleving van mensen gezien dat er harder wordt gereden door de wijk dan is toegestaan. Binnen de bebouwde kom geldt tenslotte een 30 km zone. (uitzonderingen daargelaten). De kast blijft 4 weken op een plaats hangen, gemonteerd aan een lantarenpaal. Vaak is het voldoende dat de Smiley hangt en aangeeft dat er te hard gereden wordt, snelheid wordt hierdoor verminderd. Bij het uitlezen van de gegevens wordt regelmatig geconstateerd dat het percentage hardrijders lager is dan verwacht. Wilt u dat uw straat ook in aanmerking komt voor controle? Dat kan, laat ons dit weten via het contactformulier zodat wij met u contact kunnen opnemen en de situatie in de straat kunnen komen bepalen of dat het mogelijk is dat de Smiley komt hangen.

Verkeersveiligheid en snelheidsborden

Verkeersgedrag is en blijft een actueel onderwerp. Zeker omdat de verkeersdrukte in de toekomst alleen nog maar zal toenemen. Het verkeersgedrag van sommige weggebruikers zal helaas altijd onvoorspelbaar blijven. Daarom is het belangrijk dat het overige verkeer hier zo goed mogelijk op kan anticiperen. Door de snelheid zichtbaar te maken geeft u de weggebruiker meer verkeersinzicht.
De overheid voert regelmatig campagne om het verkeersgedrag van weggebruikers positief te beïnvloeden. Maar ook om weggebruikers op mogelijke sancties te wijzen bij ongewenst rijgedrag. Snelheidsborden met daarop de actuele gereden snelheid van een voertuig kunnen de campagnes in de praktijk ondersteunen. Ze hebben een groot psychologisch effect en geven de verkeersdeelnemer direct een duidelijk signaal over de gereden snelheid.

Is deze weg werkelijk een racebaan?

Snelheid is ook heel vaak een kwestie van gevoel. Wandelende (groot)ouders met spelende kinderen ervaren dit vaak als een bedreiging. Bijvoorbeeld op oversteekplaatsen voor schoolgaande jeugd, in woonerven, bij kinderspeelplaatsen, maar ook op rondwegen en bedrijfsterreinen. Om op deze racebaan de werkelijke snelheid vast te stellen moeten metingen worden gedaan. Buurt Bestuurt Venne Oost kan u hiermee uitstekend helpen met tijdelijk digitaal snelheidsregistratie smiley bord. Om de snelheid zichtbaar te maken op alle type wegen met een maximum snelheid. Wij plaatsen daarbij een snelheidsradar om een aantal gegevens vast te leggen en om u als buurtbewoner een beeld te geven van de werkelijke situatie t.o.v. de beleving die ervaren wordt. Denk aan het totaal aantal voertuigen, aantal voertuigen met de toegestane snelheid, aantal voertuigen met de NIET toegestane snelheid, gemiddelde uur- en bijv. dagsnelheid.