Thema-avonden worden gehouden in Buurthuis “de Mand” van 20.00-22.00 uur

Aanmelden verplicht op: info@natuurenmilieuheusden.nl of iamudde@gmail.com

15 september 2021- PLANTEN in een biodiverse tuin’ door Rob Vereijken – Deze lezing wordt verzorgd door Rob Vereijken. Rob was docent Biologie aan Helicon Opleidingen, daarnaast werkt hij voor KNNV, IVN, Floron. Hij is ook actief in Stadsnatuur in Tilburg en Stadsbos013.
Deze avond zal hij praten over planten voor een biodiverse tuin: welke plantensoorten, grondsoorten, licht, neerslag, vorst, ….

Vanwege Corona is het aantal deelnemers beperkt en aanmelding via info@natuurenmilieuheusden.nl

Deelname is gratis.

 

18 september 2021- Thema-wandeling ‘Planten’ naar en door het Vlijmens Ven De wandeling voert u naar en door het Vlijmens Ven. Eerder deze week ging de lezing over planten in de tuin, nu gaat het over planten in het veld.

Vanwege Corona is het aantal deelnemers beperkt en aanmelding verplicht. Wie het eerst komt, het eerst maalt! Na aanmelding via info@natuurenmilieuheusden.nl ontvangt u de verzamel-locatie. Deelname is gratis. Goed schoeisel aanbevolen.–

13 oktober 2021- VLINDERS – Deze lezing wordt verzorgd door Albert Vliegenthart.

De vlinders staan in Nederland onder druk. Van de 70 soorten die ons land rijk was zijn er 18 uitgestorven terwijl dertig van de overgebleven soort op de Rode Lijst staan als ernstig bedreigd tot kwetsbaar. De Vlinderstichting zet zich in voor behoud en herstel van de vlinders in ons land. Niet alleen voor die vlinders zelf, maar met name omdat vlinders kritische dieren zijn. Door te zorgen voor goede leefomstandigheden voor vlinders zullen veel andere planten en dieren profiteren. Vanavond zullen we kijken naar de leefomgeving van vlinders en maken diverse uitstapjes naar onderzoek, fotografie, hun gedrag en gaan we in op de volgende vragen:

  •   Welke eisen stellen vlinders?
  •   Hoe leven ze en wat hebben ze nodig?   
  •   Hoe kunnen wij zorgen dat er meer vlinders in onze omgeving voorkomen?          
  •   Waar komen de vlinders in uw omgeving voor?     
  •   Hoe kunnen wij meer vlinders in onze tuin krijgen?

Al deze vragen zullen aan de orde komen op deze lezing. Als u zelf vragen hebt over vlinders kom dan ook, want daarvoor is volop gelegenheid.  Aanmelding via info@natuurenmilieuheusden.nl

10 november 2021- VOGELS – Deze lezing wordt verzorgd door Lot Tönis

De derde lezing in het kader van Dorpsnatuur gaat over tuinvogels. Lot is tuinconsulente bij de Vogelbescherming en geeft tuinadviezen om tuinen vogelvriendelijker te maken. Verder is ze natuurgids bij IVN en geeft ze excursies als vrijwilliger bij onder andere Staatsbosbeheer. In de zomer telt ze wekelijks vlinders voor de Vlinderstichting.

Deze avond zal ze praten over vogels in de tuin:
– Vogelvriendelijke tuinen; waar moet ik dan aan denken?
– Welke vogels kan ik tegenkomen in mijn tuin?

Aanmelding via info@natuurenmilieuheusden.nl

 

16 februari 2022 – DE TUIN – Deze avond is Tuinconsulent Marleen van Tilburg aanwezig, naast tuinconsulent is Marleen ook tuinarchitect. Marleen neemt u deze avond mee in de opbouw van de tuin. Op het einde van deze avond wordt een wedstrijd gehouden. Prijzen die te winnen zijn: 1e prijs Tuinarchitect – 2e prijs Tuinconsulent – 3e prijs Tuinconsulent. Winnaar wordt op de avond van 16 maart 2022 bekend gemaakt. 

 

16 maart 2022 – DE TUIN – Deze avond wordt mede verzorgd door Tuinarchitect Leon van Rijswijk, hij gaat de kosten en lasten van een tuin met u doornemen.  Na vanavond starten wij met de plantenactie. Prijswinnaars van de wedstrijd worden deze avond bekend gemaakt.

 

16 april 2022 – BESTELLING OPHALEN – Vandaag tussen 10.00 – 12.00 uur (eventueel met uitloop) kan men de bestelde planten ophalen in buurthuis “de Mand”.

 

11 juni 2022- Thema-wandeling ‘Planten’ naar en door het Vlijmens Ven De wandeling voert u naar en door het Vlijmens Ven. Eerder deze week ging de lezing over planten in de tuin, nu gaat het over planten in het veld.

Vanwege Corona is het aantal deelnemers beperkt en aanmelding verplicht. Wie het eerst komt, het eerst maalt! Na aanmelding via info@natuurenmilieuheusden.nl ontvangt u de verzamel-locatie. Deelname is gratis. Goed schoeisel aanbevolen.–

 

Najaar 2022- VLEERMUIZEN – Deze lezing wordt verzorgd door Peter Twisk

 

Najaar 2022 – INSECTEN – Deze lezing wordt verzorgd door Pieter van Breugel.